Nyheter > Välkommen till Liten & Stor träningen i höst

Söndagen den 31 augusti är det terminsstart för Liten & Stor! 

Liten & Stor träningen går ut på att man som barn tillsammans med sin/sina föräldrar får en första inblick i Bjjns värld, målet är att barnen ska få utveckla sin balans, koordination, kroppskontroll, samt att lära sig samarbeta - skapa team känsla, lära sig respekten för sporten. 

Minst en förälder är med på träningen med sitt/sina barn, föräldern har eget ansvar för sitt/sina barn på mattan, detta ger er en inblick i vad Bjj går ut på och samtidigt får även föräldrarna lite motion. 

Nyheten för i år är att vi delar upp träningen till två grupper, det kommer att vara en nybörjargrupp och en lite mer avancerad grupp.  

Nybörjargruppen kommer att fokusera på balans, koordination och samarbetsövningar och massor av lek.

Avanceradegruppen kommer att fokusera på teknik, sparring och målet är att barnen ska lära sig att träna mer självständigt. Det kommer förstås också finnas plats för lek även i denna grupp.

Passen kommer att vara 45 minuter vardera. Nybörjargruppen 13.00-13.45, avanceradegruppen 13.45-14.30. Priset kommer att vara detsamma som andra terminer.
Priser:
Ett barn 1000 kr/termin
Syskonpris 1500kr/termin
Vuxen som redan är medlem i klubben 500kr/barn/termin