Nyheter > Klubben stängd

Klubben har stängt/Inga pass:
Torsdag 6/6 Sveriges nationaldag
Söndag 9/6 Pingstdagen
Lördag 22/6 Midsommar