Nyheter > Junioravslutning

Klubben vill tacka sina juniorer för en bra säsong med flera fina tävlingsinsattser, en härlig laganda och kamratskap. Hoppas att så många av er som möjligt kan närvara den 27e under avslutningen.