Nyheter > Juluppehåll för juniorträningen

Från och med terminsavslutningen, 15 december, har juniorträningen juluppehåll. Vi öppnar för juniorträningen igen den 9 januari.