Nyheter > Graderade till 1a dan

Alan Moraes graderade Sergio och Raffa till 1a dan när han besökte klubben i juli