Nyheter > Förändringar i schemat

Nu lägger vi till ytterligare ett SW pass! Nu kommer vi ha 3 SW pass i veckan. 

Lördagspasset, 15:30 - 17:00, ändras till SW. 

Välkomna ner och svettas!